REKLAMA FINGERcomplpng

Na stronach serwisu FINGER.com.pl, emitowane są banery reklamowe statyczne, nierotujące z innymi banerami reklamowymi,
o wymiarze 1200 x 300 pikseli z przekierowaniem po kliknięciu w baner, na stronę www wskazaną przez Zleceniodawcę.

Przykład - baner 1200 x 300 pikseli

Reklama

Reklama Banerowa może składać się tylko z jednego, pojedynczego pliku graficznego w formacie JPG lub PNG. Maksymalna dopuszczalna wielkość całkowita pliku to 250kB.
Baner Reklamowy przygotowuje Reklamodawca sam, nie prowadzimy usług w tym zakresie.
Informujemy iż, nie prowadzimy profilowania, targetowania i statystyk wejść, kliknięć, przekierowań itp. w baner reklamowy.

Emisja Reklamy Banerowej w Serwisie FINGER.com.pl sprzedawana jest na określony czas ( 7 dni kalendarzowych ).
Zamówienia Emisji Reklamy Banerowej dokonuje się poprzez formularz "Zlecenie Emisji Reklamy Banerowej" , który Zleceniodawca otrzyma drogą elektroniczną od przedstawiciela FINGER.com.pl. Do chwili pisemnego potwierdzenia Zlecenia przez Strony, stanowi ono wstępną rezerwację ustalonego terminu i miejsca Emisji Reklamy Banerowej i nie rodzi jakichkolwiek zobowiązań dla stron.

Szczegóły w Regulaminie Emisji Reklam

REKLAMA FINGERcomplpng

Typy Banerów i Miejsca Emisji wraz z aktualnym cennikiem zamieszczono poniżej ( pod formularzem kontaktowym )

1. Za pomocą formularza kontaktowego "Zapytanie - Emisja Reklamy Banerowej" zamieszczonego poniżej Zleceniodawca zgłasza zainteresowanie Emisją Reklamy Banerowej na stronach Serwisu FINGER.com.pl

1200x300 niewidoczny pozwl si znalepng

2. Przedstawiciel FINGER.com.pl po otrzymaniu Zapytania, w możliwie jak najszybszym czasie skontaktuje się drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie z Zleceniodawcą celem ustalenia terminu, miejsca Emisji Reklamy Banerowej i prześle formularz Zlecenia do podpisu.

3. Cenę ustala się według Cennika obowiązującego w dniu wystawienia Zlecenia, o ile treść Zlecenia nie stanowi inaczej.


FORMULARZ KONTAKTOWY
ZAPYTANIE - EMISJA REKLAMY BANEROWEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, nawiązaniu kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Dane osobowe użytkowników będą usuwane, gdy ustaną cele przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Mantahaus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-174), ul. Stężycka 107/1. Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne. Pozostałe informacje o ochronie danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatnosci.

REKLAMA FINGERcomplpng

TYPY BANERÓW I MIEJSCA EMISJI wraz z aktualnym cennikiem.
Podane ceny, są cenami brutto w PLN za 7 dni Emisji Reklamy Banerowej.

 

TYP: BANER A1

DZIAŁ: FINGER HOME
KATEGORIA: brak
PODKATEGORIA: brak
STRONA: Strona Główna Serwisu
MIEJSCE NA STRONIE: góra strony

BANER A1 za 7 dni emisji
350 PLN brutto

PARAMETRY TECHNICZNE: BANER A1
Wymiary: 1200 x 300 pikseli
Wielkość: do 250 kB.
Format: JPG, PNG ( jeden plik graficzny )

REKLAMA FINGERcomplpng

TYP: BANER B1

DZIAŁ: ARTYKUŁY
KATEGORIA: brak
PODKATEGORIA: brak
STRONA: Strona Główna Działu "ARTYKUŁY"
MIEJSCE NA STRONIE: góra strony

BANER B1 za 7 dni emisji
300 PLN brutto

PARAMETRY TECHNICZNE: BANER B1
Wymiary: 1200 x 300 pikseli
Wielkość: do 250 kB.
Format: JPG, PNG ( jeden plik graficzny )

REKLAMA FINGERcomplpng

TYP: BANER D1

DZIAŁ: INWESTYCJE DEWELOPERSKIE
KATEGORIA: brak
PODKATEGORIA: brak
STRONA: Strona Główna Działu "INWESTYCJE DEWELOPERSKIE"
MIEJSCE NA STRONIE: góra strony

BANER D1 za 7 dni emisji
300 PLN brutto

PARAMETRY TECHNICZNE: BANER D1
Wymiary: 1200 x 300 pikseli
Wielkość: do 250 kB.
Format: JPG, PNG ( jeden plik graficzny )

 

TYP: BANER D2

DZIAŁ: INWESTYCJE DEWELOPERSKIE
KATEGORIA: brak
PODKATEGORIA: brak
STRONA: Strona Główna Działu "INWESTYCJE DEWELOPERSKIE"
MIEJSCE NA STRONIE: dół strony

BANER D2 za 7 dni emisji
280 PLN brutto

PARAMETRY TECHNICZNE: BANER D2
Wymiary: 1200 x 300 pikseli
Wielkość: do 250 kB.
Format: JPG, PNG ( jeden plik graficzny )

REKLAMA FINGERcomplpng

TYP: BANER K1

DZIAŁ: ARTYKUŁY
KATEGORIA: PODSTRONA WPISU
PODKATEGORIA: brak
STRONA: Każdy Artykuł w Serwisie
MIEJSCE NA STRONIE: góra strony

BANER K1 za 7 dni emisji
350 PLN brutto

PARAMETRY TECHNICZNE: BANER K1
Wymiary: 1200 x 300 pikseli
Wielkość: do 250 kB.
Format: JPG, PNG ( jeden plik graficzny )

 

TYP: BANER K2

DZIAŁ: ARTYKUŁY
KATEGORIA: PODSTRONA WPISU
PODKATEGORIA: brak
STRONA: Każdy Artykuł w Serwisie
MIEJSCE NA STRONIE: dół strony

BANER K2 za 7 dni emisji
330 PLN brutto

PARAMETRY TECHNICZNE: BANER K2
Wymiary: 1200 x 300 pikseli
Wielkość: do 250 kB.
Format: JPG, PNG ( jeden plik graficzny )

REKLAMA FINGERcomplpng

TYP: BANER L1

DZIAŁ: ARTYKUŁY
KATEGORIA: KULINARIA
PODKATEGORIA: brak
STRONA: Podstrona Działu "ARTYKUŁY"
MIEJSCE NA STRONIE: góra strony

BANER L1 za 7 dni emisji
250 PLN brutto

PARAMETRY TECHNICZNE: BANER L1
Wymiary: 1200 x 300 pikseli
Wielkość: do 250 kB.
Format: JPG, PNG ( jeden plik graficzny )

REKLAMA FINGERcomplpng

TYP: BANER M1

DZIAŁ: ARTYKUŁY
KATEGORIA: CIEKAWE MIEJSCA
PODKATEGORIA: brak
STRONA: Podstrona Działu "ARTYKUŁY"
MIEJSCE NA STRONIE: góra strony

BANER M1 za 7 dni emisji
250 PLN brutto

PARAMETRY TECHNICZNE: BANER M1
Wymiary: 1200 x 300 pikseli
Wielkość: do 250 kB.
Format: JPG, PNG ( jeden plik graficzny )

REKLAMA FINGERcomplpng

TYP: BANER N1

DZIAŁ: ARTYKUŁY
KATEGORIA: NIERUCHOMOŚCI
PODKATEGORIA: brak
STRONA: Podstrona Działu "ARTYKUŁY"
MIEJSCE NA STRONIE: góra strony

BANER N1 za 7 dni emisji
250 PLN brutto

PARAMETRY TECHNICZNE: BANER N1
Wymiary: 1200 x 300 pikseli
Wielkość: do 250 kB.
Format: JPG, PNG ( jeden plik graficzny )

REKLAMA FINGERcomplpng

TYP: BANER P1

DZIAŁ: ARTYKUŁY
KATEGORIA: CYTATY
PODKATEGORIA: brak
STRONA: Podstrona Działu "ARTYKUŁY"
MIEJSCE NA STRONIE: góra strony

BANER P1 za 7 dni emisji
250 PLN brutto

PARAMETRY TECHNICZNE: BANER P1
Wymiary: 1200 x 300 pikseli
Wielkość: do 250 kB.
Format: JPG, PNG ( jeden plik graficzny )

REKLAMA FINGERcomplpng

TYP: BANER R1

DZIAŁ: ARTYKUŁY
KATEGORIA: CIEKAWOSTKI
PODKATEGORIA: brak
STRONA: Podstrona Działu "ARTYKUŁY"
MIEJSCE NA STRONIE: góra strony

BANER R1 za 7 dni emisji
250 PLN brutto

PARAMETRY TECHNICZNE: BANER R1
Wymiary: 1200 x 300 pikseli
Wielkość: do 250 kB.
Format: JPG, PNG ( jeden plik graficzny )

REKLAMA FINGERcomplpng

TYP: BANER F1

DZIAŁ: ARTYKUŁY
KATEGORIA: HUMOR
PODKATEGORIA: brak
STRONA: Podstrona Działu "ARTYKUŁY"
MIEJSCE NA STRONIE: góra strony

BANER F1 za 7 dni emisji
250 PLN brutto

PARAMETRY TECHNICZNE: BANER F1
Wymiary: 1200 x 300 pikseli
Wielkość: do 250 kB.
Format: JPG, PNG ( jeden plik graficzny )

REKLAMA FINGERcomplpng

TYP: BANER S

DZIAŁ: INWESTYCJE DEWELOPERSKIE
KATEGORIA: WOJEWÓDZTWO ( 1-no wybrane np. KUJAWSKO - POMORSKIE )
PODKATEGORIA: brak
STRONA: Podstrona Działu "INWESTYCJE DEWELOPERSKIE"
MIEJSCE NA STRONIE: góra strony

BANER S za 7 dni emisji
180 PLN brutto

PARAMETRY TECHNICZNE: BANER S
Wymiary: 1200 x 300 pikseli
Wielkość: do 250 kB.
Format: JPG, PNG ( jeden plik graficzny )

REKLAMA FINGERcomplpng

CENNIK EMISJI REKLAMY BANEROWEJ - Serwis FINGER.com.pl - czas emisji reklamy 7 ( siedem ) dni kalendarzowych.
(Cennik obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 roku.)

REKLAMA FINGERcomplpng

1200x300 niewidoczny pozwl si znalepng

FORMULARZ KONTAKTOWY
ZAPYTANIE - EMISJA REKLAMY BANEROWEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, nawiązaniu kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Dane osobowe użytkowników będą usuwane, gdy ustaną cele przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Mantahaus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-174), ul. Stężycka 107/1. Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne. Pozostałe informacje o ochronie danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatnosci.


1800X400 G WWW KOLORpng

 

Korzystanie z serwisu FINGER.com.pl oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności

Wykorzystujemy pliki cookies. Dalsze korzystanie bez zmiany ustawień opcji dotyczących plików cookies w przeglądarce internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookies. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności (Polityka Cookies pkt 12), dowiesz się jak zarządzać plikami cookies lub je wyłączyć. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o Ochronie Danych Osobowych. KORZYSTANIE z Serwisu oznacza AKCEPTACJĘ Polityki Prywatności i Regulaminu.
Polityka Prywatności    Regulamin
AKCEPTUJĘ